فروردین 1388 - راه‌اندازی سروری كه علاوه بر سرعت اینترنت، كیفیت‌های دیگری را نیز اندازه‌گیری ‌كند و افزایش تعداد سرور‌ها در كشور در صورت همراهی شركت‌های خصوصی تا 1500 عدد از برنامه‌های آتی شركت فن‌آوری اطلاعات است.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار كرد: دو سرور برای اندازه‌گیری سرعت اینترنت راه‌اندازی كرده‌ایم كه به خوبی مورد استقبال قرار گرفته به طوری كه بعد از گذشت یك ماه از راه‌اندازی، روزانه به طور متوسط حدود دو هزار اندازه‌گیری انجام می‌شود.

به گفته او در استفاده از نرم‌افزار اندازه‌گیری سرعت اینترنت مشكلی نبوده است اما در حال پیش‌بینی راه‌حل‌هایی هستیم كه اگر با كمبود پهنای باند برای اندازه‌گیری مواجه شدیم بتوانیم آن را حل كنیم.

وی همچنین اظهار كرد: طی طرح امنیت داده‌ها كه از سوی شركت فن‌آوری اطلاعات ارائه می‌شود قصد داریم در تمام شركت‌هایی كه خدمات الكترونیكی ارائه می‌دهند، مراكز فوریت امنیتی ایجاد شود كه این طرح با دستگاه‌های دولتی و به ویژه شركت‌های تحت پوشش و دارای مجوز از وزارت ICT آغاز شده است.

مدیر عامل شركت فن‌آوری اطلاعات با بیان اینكه ایجاد این مراكز جزء برنامه‌های آتی شركت فن‌آوری اطلاعات است خاطر نشان كرد: تاكنون علاقه زیادی از سوی شركت‌ها برای ایجاد مراكز فوریت امنیتی دیده شده است.