دانشمندان یک گام دیگر به تولید ماده یی که می تواند انسان ها را ناپدید کند نزدیک شدند. محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به تولید ماده یی شده اند که می تواند نور را در اطراف اجسام سه بعدی طوری منحرف کند که این اجسام به چشم نیایند و به زبان ساده تر غیب شوند. به گزارش بی بی سی، این ماده طبیعی نیست بلکه در مقیاس نانو و با کمک گرفتن از میلیاردها وسیله سنجش و اندازه گیری، تولید شده است. تیم تحقیق می گویند روزی خواهند توانست مقیاس ناپدید کردن اشیا را آنقدر وسیع کنند که حتی بتوان با کمک آن انسان ها را نیز از نظر ناپدید کرد. این سیستم جدید درست مثل جریان آبشار در اطراف صخره ها عمل می کند. نور توسط شیء جذب یا تابیده نمی شود و شخص تنها نور پشت آن را مشاهده می کند، به همین دلیل شیء نامرئی به نظر می رسد. این ماده جدید خاصیت ضدانعکاس دارد و از تعداد بسیار زیادی لایه چندگانه برای عبور نور ساخته شده که مانند اشیای شفاف طول موج نور را از خود عبور می دهند.