در ابتدا نرم افزارWord را باز کنید به منوView بروید و سپس بهTooldars بروید وCustomi ze را انتخاب کنید.
در پنجره باز شده به تبCommands بروید و از قسمتCategories سمت چپInsert را به حالت انتخاب درآوردید و از سمت راستEditor Equation را انتخاب کنید تصویر یک رادیکال با عددa را دارد.
از این طریق که پس از ورود به برنامه کلیدalt را پایین نگه داشته و به ترتیب کلیدهایc,t,v را بفشارید تا پنجرهCustomi ze برای شما ظاهر گردد بعد گزینه...Commands Rearrange را انتخاب نموده در پنجره باز شده در قسمتBar Menu منویی را که می خواهیم خصوصیت فرمول نویسی را به آن بیفزاییم انتخاب نموده بعد روی گزینه...Add کلیک نموده تا پنجرهCommand Add باز شود در پنجره باز شده از سمت چپ گزینهInsert و از سمت راست گزینهEditor Equation را انتخاب نموده و با تائید صفحه پنجره ها را می بندید و با مراجعه به منویی که انتخاب نموده اید مشاهده می نمایید که آیکونa به منو اضافه شده که از طریق این گزینه می توانید فرمول نویسی واعدادکسری را به راحتی بنویسید.


  • برچسب ها: word،