header_skull-Xbones_W7.jpg

این یک خبر خوب برای بسیاری از کاربران ایرانی ویندوز و تمام کسانی است که از نسخه های قفل شکسته ویندوز استفاده می کنند. مایکروسافت اعلام کرده Update های امنیتی ویندوز 7 به دست تمام کاربران می رسد. بدون توجه به اصل یا کرک بودن ویندوز. این تصمیم در پی این موضوع گرفته شده که مایکروسافت مشاهده کرده بیشتر کرم ها و نرم افزارهای مخرب از طریق کامپیوترهایی پخش می شوند که دارای ویندوز کرک شده هستند. ویندوز های کرک شده به روز رسانی های جدید امنیتی را دریافت نمی کنند و به همین دلیل بیشتر از بقیه کامپیوتر ها در معرض نرم افزارهای مخرب هستند.

 

نتیجه این شده که مایکروسافت حاضر شده وصله های جدید را به تمام کاربران بدهد. شما حتی سرویس پک های جدید را هم دریافت خواهید کرد.  
 
البته نسخه های کرک شده در دریافت به روز رسانی های غیر امنیتی محدودیت خواهند داشت. اما نکته بسیار مثبت تصمیم جدید مایکروسافت این است که کاربران ویندوز جدید حداقل از نظر دریافت وصله های امنیتی و سرویس پک های جدید خیالشان راحت خواهد بود.  
 
منبع